מחקר ופיתוח

מחקר ופיתוח

צ'אנגז'ואו מדע וטכנולוגיה דקיאנית בע"מ

מחקר ופיתוח

צוות טכני: 10 אנשים

IWE: 2 אנשים

סייע ללקוחות בתכנון ופיתוח המוצר החדש.
ניסיון עשיר, כישרון היי-טק אחראי ביותר.

25251
IWE-1
IWE-2

טֶכנוֹלוֹגִיָה